Power of The Black Sun

" Let the future tell the truth, and evaluate each one according to his work and accomplishments. The present is theirs; the future, for which I have really worked, is mine. "

"ให้อนาคตเป็นเครื่องบอกความจริงของคนๆหนึ่ง โดยพิจารณาจากสิ่งที่คนๆนั้นทำเเละความสำเร็จที่คนๆนั้นได้รับ ปล่อยให้ปัจจุบันเป็นเรื่องของพวกเขา ส่วนอนาคต ซึ่งผมตั้งใจทำมันอย่างจริงจัง คืองานของผม "
............................................................................................

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานออกเเบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำวนอิสระ ตอนที่ 1

งานออกเเบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำวนอิสระ
บจก. เทสล่าเทคโนโลยี (Tesla Technology Co., Ltd)
ดำเนินการโดย ดร.สุเจตน์ วันชาติ (Dr. Sujate Wanchat)
สนใจเทคโนโลยีติดต่อได้ที่ email:sujatewanchat@hotmail.com ครับ
***************************************** เพื่อเป็นการพิสูจน์ ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำวนอิสระสามารถใช้งานนำไปติดตั้งและใช้งานได้จริง ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน จึงได้ทำการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็กพลังงานน้ำวนอิสระที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของบ่อน้ำวนเท่ากับ 4 เมตร ลึก 1 เมตร สามารถรองรับอัตราการไหลสูงสุดได้ที่ 0.57 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังแสดงในรูปด้านล่าง โดยระบบจะทำการดึงน้ำจากคลองส่งน้ำหลักโดยการใช้ประตูควบคุมบานที่ 1 และควบคุมน้ำที่เข้าสู่บ่อน้ำวนอิสระโดยประตูควบคุมบานที่ 2 น้ำที่ไหลผ่านประตูควบคุมบานที่ 2 แล้วจะเข้าสู่บ่อน้ำวนอิสระ ก่อให้เกิดน้ำวนขนาดใหญ่ น้ำวนจะไหลผ่านกังหันที่ได้รับการออกแบบและไหลลงรูออกสู่ธรรมชาติต่อไปโดย ไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อม ระบบต้นแบบนี้ได้ถูกก่อสร้างขึ้นที่ท้ายเขื่อนแม่จาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ทำการทดสอบโดยการสร้างกังหันแบบบิดมุมตามระดับความสูง ทำการทดสอบที่ขนาดของรูทางออกของน้ำเท่ากับ 0.7 เมตร และ 0.9 เมตร โดยน้ำจะถูกส่งเขื่อนแม่จางเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อใช้ใน กิจการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน น้ำจะไหลผ่านคลองส่งน้ำคอนกรีตซึ่งเป็นทางน้ำเปิด โดยจะไหลในคลองส่งน้ำหลักโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเพียงอย่างเดียว ตำแหน่งที่ทำการก่อสร้างบ่อน้ำวนอิสระสำหรับงานวิจัยนี้จะสร้างอยู่ที่ บริเวณปลายคลองส่งน้ำ โดยอยู่ห่างจากสระพักน้ำ 20 เมตร ด้านบนของบ่อน้ำวนจะมีชุดสะพานไว้สำหรับรองรับการติดตั้งระบบส่งกำลัง และแกนเพลาของกังหันน้ำเพื่อเชื่อมต่อและส่งกำลังไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยที่ระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็กพลังงานน้ำวนอิสระนี้จะมีกังหันน้ำแกน ตั้งทำหน้าที่รับพลังงานจากน้ำวนอิสระ โดยกังหันนี้จะมีรอบในการหมุนอยู่ที่ 30 ถึง 50 rpm เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการทำงาน ที่ 800-1,500 rpm ดังนั้นระบบส่งกำลังสำหรับระบบต้นแบบนี้จึงมีอัตราทดรอบอยู่ที่ 1:30 เพื่อให้ได้รอบการทำงานตามที่ต้องการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากที่น้ำผ่านออกจากระบบผลิตไฟฟ้าน้ำวนนี้แล้วจะไหลลงสู่รางน้ำด้านล่าง เพื่อนำน้ำลงสู่สระพักน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยที่บริเวณท้ายน้ำได้มีการติดตั้งเวียร์หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อใช้ ในการวัดอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านระบบผลิตไฟฟ้าน้ำวนต้นแบบดังกล่าว ซึ่งปริมาณน้ำที่ผ่านเข้าสู่ระบบผลิตไฟฟ้านี้จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0.1 ถึง 0.57 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบบต้นแบบนี้ได้มีการติดตั้งระบบจ่ายไฟแบบ Stand Alone เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเสา
ไฟฟ้าส่องสว่าง 3 ต้น โดยที่แต่ละต้นมีต้องการกำลัง 250 W ซึ่งจากการเดินเครื่องทดสอบพบว่าระบบทำงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้งานได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการใช้งานจริงนั้นการนำน้ำเข้าสู่ระบบบ่อน้ำวนสามารถทำได้โดยการ เลื่อนประตูน้ำบานที่ 1 ซึ่งอยู่ในคลองน้ำหลักลงและปรับระดับจนได้อัตราการไหลของน้ำเข้าสู่บ่อน้ำวน ในอัตราที่ต้องการ แล้วทำการยกประตูน้ำบานที่ 2 ขึ้นให้สุด และเมื่อต้องการหยุดการทำงานของระบบสามารถทำได้โดยการลดประตูน้ำบานที่ 2 ลงให้สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองน้ำหลักไหลเข้าสู่บ่อน้ำวนแล้วทำการยก ประตูน้ำบานที่ 1 ขึ้นให้สุดเพื่อให้น้ำไหลอยู่แต่เฉพาะในคลองน้ำหลัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น