Power of The Black Sun

" Let the future tell the truth, and evaluate each one according to his work and accomplishments. The present is theirs; the future, for which I have really worked, is mine. "

"ให้อนาคตเป็นเครื่องบอกความจริงของคนๆหนึ่ง โดยพิจารณาจากสิ่งที่คนๆนั้นทำเเละความสำเร็จที่คนๆนั้นได้รับ ปล่อยให้ปัจจุบันเป็นเรื่องของพวกเขา ส่วนอนาคต ซึ่งผมตั้งใจทำมันอย่างจริงจัง คืองานของผม "
............................................................................................

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การค้นพบโครงสร้างอินทรีย์โมเลกุลรอบดาวเคราะห์เเก๊ส

เมื่อมองดูระบบสุริยะที่อยู่ห่างไกลจากระบบของเรา นักวิจัยของ NASA ได้พบโครงสร้างพื้นฐานทางเคมีของสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์เเก๊สที่อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางเป็นอันดับที่ 2 ในระบบสุริยะเเห่งหนึ่ง เเต่จริงๆเเล้ววัตถุประสงค์ของนักดาราศาสตร์คือต้องการมองหาดาวเคราะห์ที่คาดว่าจะจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ เเต่ดาวเคราะห์ดังกล่าวเป็นดาวเคราะห์เเก๊สซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการมีชีวิต เเต่ถ้าวันใดเราพบลักษณะของโมเลกุลดังกล่าวรอบดาวเคราะห์ที่เป็นหิน ย่อมเป็นสิ่งชี้วัดให้เกิดความมั่นใจได้ว่าน่าจะสามารถมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้The basic chemistry for life has been detected in a second hot gas planet, HD 209458b, depicted in this artist's concept. Image credit: NASA/JPL-Caltech

"มันเป็นดาวเคราะห์เเก๊สนอกระบบสุริยะของเราที่สามารถตรวจพบโมเลกุลของน้ำ มีเทน เเละคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นโมเลกุลสำคัญในกระบวนการทางชีววิทยาของดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่" Mark Swain นักวิจัยของ NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena กล่าว "การค้นพบดาวเคาระห์นอกระบบสุริยะถึง 2 ดวงที่มีโครงสร้างของอินทรีย์โมเลกุลทำให้เพิ่มความเป็นไปได้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพบดาวเคราะห์ที่โมเลกุลเคมีของมันพยายามที่จะก่อตัวเป็นสิ่งมีชีวิต"Swain เเละพลพรรคนักส่องฟ้าทั้งหลายได้ใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเเละกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิตเซอร์ ในการศึกษาดาวเคราะห์เเก๊สร้อนขนาดยักษ์รหัส HD 209458b ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสทีโคจรรอบดาวฤกษ์ที่มีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์ (sun-like star) ซึ่งอยูห่างจากโลกของเราไป 150 ปีเเสงในกลุ่มดาวพีกาซัส (constellation Pegasus) การค้นพบนี้ถือเป็นการค้นพบใหม่


การค้นพบนี้ทำได้โดยใช้สเปกโทรสโคปี (spectroscopy) ซึ่งเป็นการเเยกย่อยองค์ประกอบของเเสง เนื่องจากโมเลกุลเเต่ละชนิดจะเปล่งเเสงที่ให้สเปกตรัมที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่เเตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาสเปกตรัมจะทำให้สามารถทราบชนิดของโมเลกุลได้ ข้อมูลจาก Huble's near-infrared เเละ multi-object spectrometer เผยให้เห็นชนิดของโมเลกุล ข้อมูลจาก Spitzer's spectrometer เเละ infrared spectrometer ทำให้ทราบถึงปริมาณขององค์ประกอบทางเคมี

"ซึ่งนี่เป็นการสาธิตให้เห็นว่าเราสามารถตรวจจับโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อกระบวนการของสิ่งมีชีวิต" Swain กล่าว ขณะนี้นักดาราศาสตร์สามารถทำการเปรียบเทียบบรรยากาศของดาวเคราะห์ทั้งสองดวงซึ่งมีทั้งสิ่งที่เหมือนเเละต่างกัน ตัวอย่างเช่น ปริมาณของน้ำเเละคาร์บอนไดออกไซด์ของดาวเคราะห์ทั้งสองเหมือนกัน เเต่ใน HD 209458b มีปริมาณมีเทนมากกว่าใน HD 189733 b "ปริมาณของมีเทนที่สูงบอกให้ทราบในบางอย่าง" Swain กล่าว "มันอาจหมายถึงมีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับการก่อกำเนิดดาวเคราะห์นี้"

"ดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายดาวพฤหัสดวงอื่นๆ สามารถอธิบายลักษณะเเละเปรียบเทียบโดยอุปกรณ์ที่ได้กล่าวมาเเล้ว งานการศึกษานี้จะเป็นการวางรากฐานสำหรับการวิเคราะห์ดาวเคราะห์เผื่อว่าวันข้างหน้าเราได้พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่เป็นหินมีลักษณะคล้ายโลก (rocky Earth-like planet) ที่มีลักษณะขององค์ประกอบอินทรีย์เคมีลักษณะดังกล่าวย่อมชี้ให้เห็นวามีโอกาสที่จะพบสิ่งมีชีวิต"

มีการคาดการว่าเราจะพบดาวเคราะห็ที่มีลักษณะคล้ายโลกโดยโครงการ NASA's Kepler Mission ซึ่งได้ถูกปล่อยออกสู่อวกาศในช่วงต้นของปีนี้ (2009) เเต่นักดาราศาสตร์คาดว่าจะต้องใช้เวลามากถึง 10 ปีหรือมากกว่า กว่าจะสามารถพบดาวเคราะห์ลักษณะดังกล่าวได้

เมื่อเราพบดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกในอนาคต "การค้นพบองค์ประกอบอินทรีย์เคมีดังกล่าวมิได้หมายความว่าจะต้องมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ดังกล่าว เพราะว่ามีหลายวิถีทางที่จะทำให้เกิดโมเลกุลดังกล่าวได้" Swain กล่าว "ถ้าเราพบองค์ประกอบทางอินทรีย์เคมีบนดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลก เราอาจจะต้องการทำให้ความเข้าใจให้มากพอเกี่ยวกับดาวเคราะห็ในการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการที่ไม่มีชีวิต (non-life process) ที่สามารถนำไปสู่การเกิดเคมีของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว"

"ดาวเคราะห์เหล่านี้อยู่ห่างไกลจากโลกของเรามากจนไม่สามารถส่งอุปกรณ์การวัดใดๆไปยังดาวเคราะห์ดังกล่าวได้ ทางเดียวที่จะศึกษาดาวเคราะห์ดังกล่าวได้คือหันกล้องโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าหามัน สเปกโทรสโคปีจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวิเคราะห์ทางเคมีเเละพลศาสตร์"

อ้างอิง
บทความนนี้นำมาจาก NASA
Media: Contact Whitney/Jet Propulsion Laboratory 818 - 354 - 4671

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น